March 21st, 2021

Наши мысли нам не принадлежат. Алейна Тильки.

Мне понравились мысли одной из турецких певиц Алейны Тильки.
Её мысли сильно перекликаются с моими. Текст мне показался сильным. Текст на тему того, что наши мысли нам кто-то вкладывает извне.

Далее мой вольный перевод (немашинный), но близко к тексту.
Турецкий — язык не европейский, поэтому сделать дословный перевод с полным сохранением смысла, в отличие от английского, практически невозможно.
https://www.instagram.com/p/CMp3dZ5JvHL/

Birçok konu hakkında düşünürken, aynı zamanda diğer birçok konuyu kaçırdığımı hissettim...
Задумываясь о разного рода темах, чувствую, что множество других тем упускаю.

Düşünmek öyle bir uçurum ki...
Думать — это как падать в бездну...

Düşündüğün şeye kendini atarsın ve ardında kalanlar için artık ölmüşsündür...
Погружаясь в свои мысли, для остальных, ты как-будто умираешь...

Ya da ardında kalanlar senin için ölmüştür artık,oyuzden o düşündüğün şeyin uçurumundan atmışsındır kendini...
Ну, или же, остальные люди умерли для тебя, поэтому ты вытаскивыешь себя из пропасти, в которую тебя ввергли твои мысли.

Ben sanki bugün,uçurumların hepsinden korkuyorum...
Я, как-будто, сегодня боюсь эту бездну.

Yani ben tüm düşüncelere aitim şuan
Так или иначе, будто я принадлежу мыслям, они владеют мной!

Ve bu böyleyken;
Ну, или типо того.

Hiçbir düşünce bana ait değil...
Ни одна из мыслей мне не принадлежит!!!

Yani ne ölmüş sayılırım şuan ne de yaşıyor sayılırım.
я, как бы, и не умерла, но и не живу.

Ki bu iki şeyin bile bi anlamı yok benim için, şimdi..
И даже смысл этих двух вещей для меня отсутсвует, сейчас...

Ne kazandığımı an itibariyle unuttum,
Всё, что достигла, с этого мгновения забыла я.

Ne kaybettiğim de unutuldu böylece...
Всё, что потеряла, также забыто...

Bi yol beni kendine çekti ve o yoldayım şuan
Этот путь вывел меня на саму себя и я на пути теперь.

Ama yolu bile düşünmüyorum...
Но и о пути я не думаю...

Biliyorum bu yazarken düşündüklerim bugüne ait ve aslında bu yazı bile bir uçurumdu.
Знаю, что всё, что написано, принадлежит этому дню и, даже эта писанина ввергла меня пустоту.

Öyleyse uçuruma da inanmıyorum böylelikle demin yazdıklarıma da inanmamış oluyorum...
Ну, в бездну, всё же, я не верю, таким образом, в написанное мной тоже не верю )

Ben bir şey hissediyorum...
Я чувствую нечто...

Meğer ne çok insancayım.
Оказывается, я всё-таки человек.

Bütünü anlatırken bile,bütünün bütününü bozuyorum.
Даже рассказывая всё это, я ломаю всё и вся (всё всего).

-Aleyna Tilki